סיפור ירוק - אנשים. סביבה. השראה. יזמות אקולוגית, עם מיה הוד רן.

פרק 7 עם עמיעד לפידות הקומפוסט היהודי, מפסולת ועד משה רבנו

April 4, 2021

?מהי הדרמה של פח הזבל הישראלי

?מה הקשר בין מסע חזון לגילוי ייעוד ובין חוני המעגל

?כיצד הגיעה בשורת הקיימות  לטירת הכרמל

?מדוע מפספסת היהדות את תפקידה לשמור על כדור הארץ

על כל אלה ועוד בפרק השביעי של הפודקאסט סיפור ירוק

*

:האורח

עמיעד לפידות - חקלאי אקולוגי, יזם מלא תשוקה, בונה הבית הירוק הראשון  (והיחיד) בישראל, ראש תחום פסולת וקיימות ב'אדם טבע ודין' וכותב הספר  -התפוח נפל רחוק מהעץ

:מנושאי שיחתנו

 • הכניסה לעולם הסביבתי כחלק מתרומה למדינה בחזית לא מדוברת
 • ייצוג מיעוט נרדף של אנשי סביבה דרך שתי"ל
 • הייאוש והבריחה לניו זילנד
 • ועידת כדור הארץ הראשונה וההחלטה על סדר יום סביבתי חברתי בהשל
 • ההשפעה על הרשויות המקומיות: תחשוב עולמי - תפעל מקומי
 • הבית הירוק הראשון (והיחיד) בישראל - בניה, פסולת, אנרגיה, איסוף מי טל ועוד
 • הפסולת האורגנית  והטיפול בתעשיית הזבל הישראלית באופן אקולוגי
 • השליחות - אתגר הקיימות בטירת הכרמל
 • מסע החזון וגילוי הייעוד שלו, של המדינה, של העם היהודי ושל המין האנושי
 • התנ"ך שנכתב על התפר בין החברה הלקטית לחקלאית, משה רבנו שמציין את המעבר
 • הדת בשירות העולם, המודל הניו זילנדי

Podbean App

Play this podcast on Podbean App